Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

 
Magasvár, Viąkovac

Pletrenica

Magasvár, Viąkovac

Horvátország

Horvát-Szlavónország

Pozsega

Nógrád Megye Várai
NVA