Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szászfehéregyháza - Deutsch-Weisskirchen - ViscriRomániaErdély és PartiumNagy-Küküllő vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

Az Oltmelléki hegysor K-i részében, a Székely (Zekel)-patak mellett fekszik Szászfehéregyháza falu. A falu melletti dombon álló gótikus stílusú szász evangélikus erődtemplomot a XV. században építették egy román kori (XII. századi), már a szászok betelepedése előtt itt állt (vagyis: magyar) félköríves szentélyzáródású templom helyébe, illetve meglévő falainak felhasználásával. A régi szentélyt ekkor meghosszabbították, a belül félköríves, kívül a nyolcszög három oldalával záródó kórust támpillérekkel erősítették. A hajó nyugati homlokzata elé hatalmas, masszív torony épült, ennek tetőzete alatt későbbi, XVI. századi építésű faerkély (vívófolyosó) vonul körbe. A hajót, annak nyugat irányú meghosszabbítása révén összekapcsolták a toronnyal. A templomot ovális alakban vívófolyosós magas védőfal veszi körbe (a vívófolyosók alatt kaptak helyet a szász erődítményekben oly gyakori kamrák), ezt négy négyszög alapú külső torony (melyek közül a déli és a keleti torony részben lakóépületté lett átalakítva) és a délkeleti oldalon egy 1650-ben épült kaputorony erősíti. Valamennyi torony vívófolyosós. Az erődtemplomot kisebb-nagyobb megszakításokkal egy további külső (alacsonyabb) falgyűrű övezi. Figyelemre méltók a templombelső - valószínűleg 1724-ből való - festett karzattáblái, valamint a karzat alatti padok mellvédtáblái és a szószék festett díszítményei is.

 

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 774-776.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 3.291 (46.054848)
K 25° 5.314 (25.088570)
Kőnig Frigyes - Végvárak a Magyar Királyságban
Új feltöltések, frissítések
22SzeptVitunj - Vár  ▪  Visuć - Viszucs  ▪  Visk - templom  ▪  Vinna - Tarna - Vinna  ▪  Vinagora - templom  ▪  Vilonya - templom  ▪  Villámos - Vár  ▪  Világos - Vár  ▪  Vidombák - templom  ▪  Vichodna - Vár  ▪  Veszprém - Vár
12SzeptSomoskőújfalu - Somoskő
11SzeptSzombathely - Vár
10SzeptVáraszó - templom
07SzeptBabót - Feketevár
Ajánlott látnivalók
Vár
VépVár
Keresési előzmények
Szászfehéregyháza - templom