Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Vukovár , Valkó - VukovarHorvátországHorvát-SzlavónországSzerém vármegye - Valkóvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók

Valkó vára

A karlsruhei hadilevéltárban fennmaradt néhány rajz Valkó (Vukovar) váráról és településéről, melyeket egy spanyol mérnök készített a visszafoglalás idejében. Ezek általánosságban is, bármely horvátországi várábrázolásánál sokkal régebbi rajzok. Ábrázolja még a mecseteket és a karavánszerájt is, néhány épület mai állapota alapján megítélhető, hogy ez az rajz nagyon pontos (138. ábra). Különösen az amelyik a várat profilból ábrázolja. Egy másik rajzról, mely ugyanabban a levéltárban van, az ítélhető meg, hogy a települést tornyokkal és védőfalakkal szándékozták megerősíteni, de ebből soha semmi nem jött létre.

            Valkó castruma igen ősi: először királyi birtok, a későbbiekben (1382-ben) a bazini Szentgyörgyi grófok kezében volt. 1231-ben, hospites juxta castrum Walkow kedvezményeket kaptak, Kálmán, szlavóniai hercegtől. Valkóvár a törökök kezére 1526-ban esett, ettől kezdve erről a várról is, csak a Konstantinápolyba járó császári követek útleírásaiból értesülhetünk. 1567-ben Pigafett útleírása említi meg Valkóvárat, melyben azt állítja, hogy nagy város volt és, hogy volt ott egy nagyjelentőségű híd is. Karl Rym az egyik itteni hegyen megemlít egy kicsiny várat, melyről azt tartotta, hogy ez Teutoburg volt. Georgius a boszniai pasalikról szóló leírásában, azt állítja, hogy Valkó egy várral ellátott, fallal övezett város volt, melyben összesen 100 ház és 150 (!) lakos volt, a várban volt némi tüzérség és, hogy ott székelt az aga. Ő utána Prandstetter is leírta Valkóvárat4„…und zeitlich auf Walkowar khomen alda der fluss Valko in die Thonau fleust. darüber ein lange Pruggen so Kheyser Solimanus, als er für Sigeth dies belegern gezogen, bawen lassan. Dieser fluss ist sonst nit Schifreich, doch zimblich braidt, thief und sumpfig Das Schloss ist vor Jahren, wie der Augenschein gibt ein fein lustig und zimblich vest Hauss gewest, auf einem runden und freyen Perg ligent, wie es noch ein starckh gemeuer aussen herumb unnd seine Tächer hat, aber inwendig ist, wie andere törggische Heüser, vast alles ganzt verwüest und unsauber, unnd hat klein einiche Wochung…sein gleicwol zimblich viel Veldstöckhel darinnen”.

            Prandstetter le is rajzolta a valkói várat, ezért ezen ábrázolás (139. ábra) és a karlsruhei rajzok (138. ábra) alapján megjeleníthetjük a vár képét, amit oda építettek, ahol ma a ferencesek kolostora található. A vár előtti dombot paliszáddal övezték körbe, erről a dombról egy felvonóhíd vezetett a vár irányába, a várárkon át a kaputoronyig. Ezen a kapun áthaladva, egy szűk udvarba juthattak, melynek minden oldalát lakóépületek öveztek. A vár együttese körül, egy várplató volt, ami egy félkör alakú és egy négyzetes toronnyal erősítettek.

 

 

138. ábra. Vukovár várának alaprajza.

A török alóli felszabadulás idejéből. A vár mára teljesen eltűnt.

Eredetije, spanyol nyelvű jelzetekkel, a karslruhei levéltárban.

 

 

139. ábra. Vukovár vára.

Prandstetter 1608-as útleírásából.

 

 (Djuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj is Slavoniji, Matica Hrvatska, 1920. Zagreb)

 

 

Fordította és összeállította: Szatanek József

Kőnig Frigyes - Végvárak a Magyar Királyságban