Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Zenta - SentaSzerbiaSzerbiaBács-Bodrog vármegye - Zenta, erődített élelmiszer raktár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Zenta – Erődített élelmiszer raktár

Zentától délre, a Tisza mellett, a zentai szigettel szemben épült fel az 1680-as évek végén. Az 1697. évi zentai csata idején fontos szerepet játszott. A Temesközben állomásozó török hadak francia hadmérnökök segítségével Zenta és Csóka között vertek hidat a folyón. Ennek hírére „Eugen herceg … lovassággal és tűzérséggel maga sietett előre, a midőn személyesen tapasztalta, hogy a török sereg már részben átkelt a hídon, részben pedig a zentai proviant háznál vert hidat fedező védművekben és körülötte mozognak. … A szultán és kísérete, valamint a tüzérség jó része a podgyászszal együtt már a túlparton és részben a hídon volt ekkor, a sáncokat pedig az összes gyalogság, némi lovasság és 100 ágyú védte. … A törökök által rögtönözve felállított hajóhíd a mostani sziget előtt lévő proviantháznál volt, mely épület már azelőtt sáncokkal volt ellátva. Ezen sáncok képezték alapját azon hatalmas védműveknek, melyek által a törökök a hídfőt rövid idő alatt megerősítették. A védművek igen mély árokból álltak, melyek részint kívülről, részint belülről szekérsáncokkal is el voltak látva. Ez volt a hídfő belső vonala. Ezenkívül még egy, szintén félkörben mintegy 1000 lépésnyi hosszúságú sugárral bíró külső sánc lőn felhányva, mely mellvédekkel és kitörésre alkalmas nyílásokkal volt ellátva. E sáncok oly erősek és magasak valának, hogy Eugen herceget is csodálatra birták.”

A csata utáni felmérésekből tudjuk, hogy a török tábor központja a felgyújtott élelmezési raktárat kerítő sánc volt (A). Ehhez kapcsolódott északról és délről egy-egy további sánc (B). E belső védelmi vonalat még egy további, félköríves szakaszokból álló szekérvár erősítette (C). A csata előtti pillanatokig zajlott egy külső, a teljes belső sáncrendszer körbevevő sánc építése is, amely azonban Savoyai Eugén herceg gyors felvonulása miatt végül nem készült el (D).

A csata gyakorlatilag a belső sáncok környezetében zajlott le, s mint tudjuk, a törökök számára hatalmas kudarc volt. A szövetséges csapatok a Tiszába szorították a parton összezsúfolódott török egységeket. „A bal szárny és a bal oldalvéd zászlóaljai elvágták az ellenségnek a híd felé való visszavonulását, mely borzasztó vérengzésre adott alkalmat, a vízszélen, a vízben, a sáncoknál, valamint a hídnál. A katonák annyira fel voltak dühödve, hogy kegyelemről szó sem lehetett, noha egyes pasák és főtisztek nagy pénzbeli ígéreteket is tettek. Ez okozta, hogy a zentai csatából igen kevés fogoly esett…”

A raktárat később a karlócai béke utáni években bonthatták el. A 18. század végén, az I. katonai felmérésen már nyoma sem látható, helyén szőlőskertek voltak akkoriban. Csupán a török tábor legkülső sáncait jelölték a térképezést végző tisztek.

Pánya István

 

Ajánlott irodalom:

Pánya István: Kora újkori erődített élésházak Bács-Kiskun megyében in: Wicker Erika (szerk): Cumania 28 Kecskemét, 2018.

Pánya István: Erődített raktárak a Bácskában, Bácsország 2017/2-3.

GPS: É 45° 54.429 (45.907154)
K 20° 6.434 (20.107233)
Nógrád Megye Várai
NVA
Új feltöltések, frissítések
20JúlValkóváralja - Valkó, Valčău  ▪  Valkó - Csákópart  ▪  Vál - Vár
18JúlVajdahunyad - Óhunyadvár  ▪  Vajdahunyad - Vajdahunyad vára  ▪  Vadna - Vártető  ▪  Váchartyán - Várhegy  ▪  Szuha - Várbérc  ▪  Szuha - Galyavár  ▪  Szügy - Leányhegy  ▪  Sztrecsény - Sztrecsény  ▪  Szörény - Szörényvár  ▪  Szörény - régi vár
17JúlSzokolya - Pap-hegy  ▪  Szokolya - Várhegy  ▪  Szmrecsán - templom  ▪  Szluin - Szluin  ▪  Sziszek - Vár  ▪  Szirk - Vár  ▪  Szinice - Háromtorony, Treicule  ▪  Szinérváralja - Vár  ▪  Szilvásvárad - Gerennavár  ▪  Szilvásvárad - Éleskővár  ▪  Szilice - templom  ▪  Szilaspogony - Kis-kő  ▪  Szilágysomlyó - Báthori vár, Cetatea Bathory  ▪  Szilágysomlyó - Somlyó, Şimleu, Magura hegy
16JúlSzikszó - templom  ▪  Szihalom - Árpádvár  ▪  Szigetvár - töröktöl megerősített Szulejmán sír  ▪  Szielnic - Liptóóvár, Óvár, Liptóvár, Nagyvár  ▪  Szibiel - Vár  ▪  Szeretfalva - Vár  ▪  Szerednye - Vár  ▪  Szered - Sempte  ▪  Szépmező - templom  ▪  Szepesváralja - Szepesvár
15JúlBanja Luka - Banja Luka
Ajánlott látnivalók
Mikóvár
CsíkszeredaMikóvár